Huidige fase

Haalbaarheid

Fases

Informatie

-

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Dantumadiel geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een brede school met een gymvoorziening in Feanwâlden. Dit betekent dat we samen met de schoolbesturen en uw dorp aan de slag kunnen met het maken van plannen.

We maken de plannen en de keuzes graag samen met jullie Een school is een belangrijke voorziening in een dorp. Maar de nieuwbouw biedt mogelijk ook kansen voor andere functies. Alle opties staan nog open. Daarom is dit een goed moment om gezamenlijk te kijken naar wat Feanwâlden nog meer nodig heeft. Op korte- en lange termijn. We horen graag wat jullie ideeën en wensen voor Feanwâlden zijn. Denk hierbij aan de thema’s leren, ontmoeten, sporten, recreëren, en de inrichting van uw dorp.

Maandagavond 31 januari organiseerden we een digitale informatieavond Deze startbijeenkomst is terug te zien via onze website.

Ideeën aanmaken / delen

-

Heb jij een goed idee voor jouw dorp Feanwâlden?

In deze fase kun je jouw idee voor Feanwâlden delen. Om een idee te delen, hoef je je alleen maar te registreren en gebruik je de knop ' idee delen '. Vul alle informatie die je wilt vertellen over je idee. Je kunt een mail van ons ontvangen met de vraag om je idee iets meer uit te werken of toe te lichten. Ook wordt in deze fase gekeken of ideeën op elkaar lijken. In dit geval moedigen we de indieners aan krachten te bundelen!

In februari kon je al ideeën delen Dit kon via de mail en de ideeënbus in de Plus Supermarkt. De indieners zijn gevraagd hun ideeën hier te delen.

Heb je geen idee, maar wil je wel meedoen? Dat kan! Kijk dan alvast wat anderen hebben bedacht. Onder de kaart staan alle ideeën. Je kunt een idee volgen, delen of op een idee reageren. Je kunt ook hulp of verbetering aanbieden voor het idee.

Heb je meerdere ideeën? Plaats dan ieder idee apart. Zo kunnen anderen makkelijker op elk idee reageren en in een volgende fase ieder idee apart steunen.

Vragen? Kijk bij de Veelgestelde Vragen of stuur een mailtje naar: feanwalden@dantumadiel.frl

Deze fase is verlengd tot 1 november 2022

Idee delen

Steun de ideeën

-

Deze fase start vanaf 1 november en is verlengd tot 20 november 2022

Je kunt ideeën steunen waar je enthousiast van wordt door op ‘steunen’ te klikken. Er is geen grens aan het aantal ideeën dat je kunt steunen. Je kunt met de social media icoontjes je idee delen, of start een campagne in de buurt! Hoe meer steun, hoe meer kans dat het idee de volgende ronde haalt. De vijf meest gesteunde ideeën gaan door naar de volgende fase.

Haalbaarheid

-

*Let op: genoemde data is bij benadering

Na de steunfase gaat de gemeente in deze fase de ideeën beoordelen op haalbaarheid. Ideeën die uitvoerbaar en haalbaar lijken, werken we verder uit. Dit levert een aantal scenario's op.

Een van de criteria voor de haalbaarheid is de financiering van het plan. Daarom worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad. De plannen die uitvoerbaar én (financieel) haalbaar zijn, komen uiteindelijk voor de volgende fase in aanmerking.

*Het is nog moeilijk in te schatten hoe lang deze fase duurt. Dit is o.a. afhankelijk van wat voor ideeën er zijn ingediend. Mogelijk is het nodig om een extra procedure te doorlopen, voordat bekend is of een plan wel of niet haalbaar is.

Stemmen op scenario's

-

*Let op: genoemde data is bij benadering. Het is nog niet bekend wanneer de vorige fase wordt afgerond. In deze fase kan er gestemd worden op de plannen die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Het plan met de meeste stemmen voeren we uit.

De uitslag

-

*Let op: genoemde data is bij benadering. Het is nog niet bekend wanneer de vorige fase wordt afgerond. 

In deze fase wordt bekend gemaakt welke scenario Feanwâlden heeft gekozen.

De stem van Feanwâlden

Alle ideeën op de kaart

Denk mee over jouw dorp Feanwâlden!

Deel jouw idee, reageer op ideeën van anderen, en stem!