Ga terug

Toekomstige nieuwbouw scholen / MFC

H.Elsinga H.Elsinga  •  26-09-2022  •  2 reacties  •  De stem van Feanwâlden  • 

CBS De Frissel en OBS Dr. Theun de Vriesskoalle zitten op dit moment in de verkennende fase m.b.t. de toekomstige nieuwbouw. Zij onderzoeken gezamenlijk verschillende mogelijkheden en kansen. Dit doen ze door met elkaar kennis te maken en af te stemmen en vervolgens hun ideeën te delen met ouders en ketenpartners. Zodat er aan het eind van 2022 een gedragen eerste visie is op onderwijsinhoud, samenwerking en identiteit. De onderlinge verkenning tussen de teamleden is in volle gang en de eerste verkenning van gezamenlijke ideeën over de nieuwbouw heeft plaats gevonden. In deze bijdrage delen wij als procesbegeleiders graag de wensen van de scholen, die gesteund worden door de schoolbesturen.

 

Beide teams willen in de nieuwe school graag een breed aanbod van opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten. Dit aanbod past bij het huidige tijdsbeeld en doet recht aan duurzame ontwikkeling van kinderen. De teams hebben uitgesproken dat het fijn zou zijn als er in Feanwâlden één gebouw is waarin o.a. onderwijs en opvang geboden wordt voor 0 tot en met 12 jaar. Met daarnaast activiteiten die passen binnen een ‘rijke leeromgeving’. Het is de wens van de teams om binnen dit gebouw of in de nabije omgeving van het gebouw samen te werken met o.a. kinderopvang, zorg, bibliotheek, cultuur en sport. Men richt zich daarmee op het vormen van een IKC (integraal kind-centrum).

 

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sporthal in of dicht bij het schoolgebouw, maar ook aan het delen van ruimtes die voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen worden, denk aan een techniek/kookruimte of een centrale hal, die omgebouwd kan worden tot een podium voor culturele activiteiten. Ook de buitenruimtes kunnen een invulling krijgen die past bij de kinderen vanuit het dorp en waarbij actief leren met en in de natuur gestimuleerd wordt. Deze ruimtes zijn een meerwaarde voor de kinderen, maar zeker ook voor de buurt en omgeving. Vanuit deze samenwerking kan de nieuwe schoollocatie het kloppend hart worden voor ‘de Mienskip’ waar jong en oud samen gebruik van kunnen maken. Een leven lang leren en talentontwikkeling voor kinderen, medewerkers en alle bewoners van Feanwâlden en omgeving.

Vriendelijke groet,

Sietsche Nieuwenhuis en Hester Elsinga 

Procesbegeleiders nieuwbouw scholen te Feanwâlden

Je moet inloggen of je aanmelden om te kunnen reageren.
 • Stinsjet

  Een school met een multifunctioneel centrum. Waar ruimte is voor ontmoeting voor jong en oud. Waar cultuur en sport een plek krijgt. Ook zou het geweldig zijn dat de bibliotheek hier weer een plek krijgt. Geletterdheid is een belangrijk goed om in stand te houden en te bevorderen in een moderne bibliotheek die zeker in Feanwâlden niet mag ontbreken.

  Geen stemmen  | 
  0
  0
  Geen reacties
  • doetynijdam@gmail.com

   Mee eens er moet een nieuwe school komen in ons dorp, in combinatie met een zaal die buiten schooltijden om gebruikt kan worden door de verenigingen in het dorp.

   Geen stemmen  | 
   0
   0
   Geen reacties
   Geen mijlpalen gedefiniëerd