Ga terug

stichting (MFC) doarpshûs Feanwâlden en de Wâl

MynSkip MynSkip  •  31-10-2022  •  4 reacties  •  De stem van Feanwâlden  • 

plattegrond
plattegrond

Hier een bijdrage van de stichting doarpshûs Feanwâlden de Wâl. De hierboven genoemde stichting is, met veel inwoners en verenigingen, jarenlang bezig geweest een MFC (hierna doarpshûs) te realiseren voor onze beide dorpen.

De stichting was samen met vrijwilligers op weg om de gemaakte plannen te realiseren. Ploseling bleek in juni 2019 dat de gemeente geen financiën beschikbaar kon stellen. Een domper voor het dorp en de inwoners.

Onze stichting voerde de afgelopen periode gesprekken met de gemeehte. Hieruit bleek dat men ook graag een bijdrage van ons op deze site zag. Natuurlijk gaan we hierin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

Er staan belangrijke plannen op stapel voor onze dorpen. Het gaat dan met name om brede school en sport en sportvoorzieningen. Maar naar ons idee en dit proeven we ook bij de gemeehte hoort ons idee van een doarpshûs in Feanwâlden hier zeker bij. Een doarpshûs is van wezenlijk belang voor welzijn en cultuur. Het zou mooi zijn dat binnen de geschetste ontwikkelingen de realisatie van een doarpshûs mogelijk is. Blijft de vraag "alles onder één dak" of gescheiden accomodaties. Bij realiseren brede school en verschuivingen binnen de bestaande lokaties, zijn er ook weer nieuwe opties.

Wij zijn van mening dat een plek in of nabij het centrum van belang is voor een ontmoetingsplaats dat een doarpshûs toch in grote mate is. Hiermee bevorder je levendigheid in het centrum, bovendien kan het doarpshûs een rol spelen bij activiteiten in het centrum. In dit verband willen we ook wijzen op samenwerking bij culturele activiteiten tussen doarpshûs, Schierstins en Hervormde kerk.

Een doarpshûs is van groot belang voor verenigingen en organisaties, soms eenvoudig om het voortbestaan, maar ook nieuwe activiteiten krijgen weer volop kansen. Van belang is ook het ontmoeten van elkaar na vergaderingen of repetities. Er zal meer verbinding en samenhang optreden als hier bv in de vorm van een, noem het maar grand café, ruimte voor is. Jeugd en Jongerenwerk moet in onze visie deel uit maken en deelnemen in een dergelijke accomodaties. Dit zal leiden tot ontmoeting en contact met andere gebruikers en ze kunnen in een dergelijke setting ook ondersteunend zijn.

Voor onze dorpen is ook van belang culturele uitingen en theater. Door de goede openbaare vervoersvoorziening liggen hier naast kansen voor het dorp ook kansen voor de regio.

Wij verwijzen hier ook graag naar eerdere rapportages van onze kant, bekend bij gemeente en organisaties in ons dorp. Naast het oorspronkelijk plan is er ook een tweede vlekkenplan gemaakt. Beide vlekkenplannen zijn niet persé lokatie gebonden. In beide gevallen kan sprake zijn van een zelfstandige lokatie danwel in combinatie met andere functies.

Wij kunnen in deze bijdrage niet alle aspecten duiden en weten ook niet in voldoende mate welke wensen en ideeën de inwoners van onze dorpen hebben. van harte zoeken wij naar mogelijkheden op welke wijze dit laatste vorm en inhoud kan krijgen. Dit zullen we in samenwerking met andere partijen moeten doen. We zijn al enigzins bezig hiervoor een model te ontwikkelen. Ook kan het nuttig en nodig zijn om opnieuw in gesprek te gaan met de verenigingen die in een eerder stadium een intentieverklaring hebben afgegeven.

Wij hopen met onze ideeën constructief bij te dragen aan ontwikkelingen die onze dorpen te wachten staan. Onze stichting wil gaan voor samenwerking en verbinding. Samenwerking tussen verenigingen onder één dak zal ook leiden tot meer samenhang en nieuwe ideeën worden sneller geboren. 

We sluiten graag af met een opsomming van mogelijke functies die in het doarpshûs zouden kunnen plaatsvinden. Deze opsomming zou ook iets zijn om inwoners te raadplegen.

Ook zullen wij ons oude vlekkenplan afbeelden. Mogelijk is deze optie en de plek die wij beoogden niet meer haalbaar. Toch geeft dit een indruk van mogelijke indeling en ruimten die wij voorstaan.

FUNCTIES:  consultatiebureau.  kaartavonden. bridge. samen koken. leeshoek voor jong en oud.  hobby verzamelclub.  jeugdhonk (honk) disco.  afhaalpost medicijnen. bloedafname punt.  computerlessen.  boekbespreking.  sinterklaasintocht. indoor kerstmarkt.  jeugdsoos.  recepties.  theater toneel.  bijdrage koningsfeest. repaircafé.  drankje en hapje.  uitvaarten.  koor en muziek.  nieuwjaarsborrel.  vergaderingen.  koffie, thee en drankjes.  buurtfeesten.  afhalen rijbewijs of paspoort.  personeelsfeest. kleine bibliotheek of punt voor boekenruil.  ruilbeurs.  voorlichtingsactiviteiten.  ledenvergaderingen. modeshow.  schilderen en beeldhouwen. bingo. spreekuur wiikverpkeging. politie spreekuur. spreekuur thuiszorg. loket WMO. repetities.  of gewoon een plek om met vrienden of dorpsgenoten at te spreken met een drankje en hapje op terras of binnen.

Namens bestuur en spegelgroep doarpshûs Feanwâlden de Wâl.

 

 

 

 

 

 

 

Idee ingediend door: stichting doarpshûs Feanwâlden de Wâl.

Je moet inloggen of je aanmelden om te kunnen reageren.
 • yvonne

  Mijn tweede reactie is, wat zou het geweldig zijn als dit gerealiseerd kan worden. Wat de logistiek betreft, daar zijn oplossingen voor te bedenken.

  Geen stemmen  | 
  0
  0
  Geen reacties
  • yvonne

   Mijn eerste reactie na de opsomming van mogelijke functies was:oef,wat veel en als ik kon tekenen had ik een cartoon getekend van een overwerkte locatiemanager laverend tussen uitvaart en klaverjasclub.

   Geen stemmen  | 
   0
   0
   Geen reacties
   • Pieter Schipper

    Geen kerkgebouw als mfc. Een MFC dient er voor iedereen te zijn en zonder eigenaar en dus zonder eigen belang.

    Geen stemmen  | 
    0
    0
    Geen reacties
    • Baukje

     Ik ben een voorstander als dat mogelijk is van een lijstje nabij het centrum. Ook alle verenigingen zoveel mogelijk onder één dak met mogelijkheid voor ontmoeten en een café achtige voorziening zou een aanvulling zijn in het centrum van het dorp. De genoemde functies spreken mij erg aan.

     Geen stemmen  | 
     0
     0
     Geen reacties
     Geen mijlpalen gedefiniëerd