Ideeën voor De stem van Feanwâlden

Woonidee tegen eenzaamheid

03-10-2022  •  Geen reacties  •  doetynijdam@gmail.com  •  De stem van Feanwâlden

In het senioren-hof een ruimte te realiseren met een keuken om samen te koken te eten en elkaar te ontmoeten. Om elkaar waar nodig een handje te helpen, en vooral om eenzaamheid te voorkomen. Wie heeft daar ook ideeën over, graag met ons delen!

 

14 steunbetuigingen

Zwemles

27-09-2022  •  Geen reacties  •  Anouk  •  De stem van Feanwâlden

Wij staan al enige tijd op de wachtlijst in Burgum en Burdaard. Wat zoi het mooi zijn als onze kinderen straks gewoon hier zwemles kunnen volgen bij de nieuwe school. Geen uitgebreid recreatieverzoek, maar gewoon een lesbad. 

11 steunbetuigingen

Toekomstige nieuwbouw scholen / MFC

26-09-2022  •  2 reacties  •  H.Elsinga  •  De stem van Feanwâlden

CBS De Frissel en OBS Dr. Theun de Vriesskoalle zitten op dit moment in de verkennende fase m.b.t. de toekomstige nieuwbouw. Zij onderzoeken gezamenlijk verschillende mogelijkheden en kansen. Dit doen ze door met elkaar kennis te maken en af te stemmen en vervolgens hun ideeën te delen met ouders en ketenpartners. Zodat er aan het eind van 2022 een gedragen eerste visie is op onderwijsinhoud, samenwerking en identiteit. De onderlinge verkenning tussen de teamleden is in volle gang en de eerste verkenning van gezamenlijke ideeën over de nieuwbouw heeft plaats gevonden. In deze bijdrage delen wij als procesbegeleiders graag de wensen van de scholen, die gesteund worden door de schoolbesturen.

 

Beide teams willen in de nieuwe school graag een breed aanbod van opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten. Dit aanbod past bij het huidige tijdsbeeld en doet recht aan duurzame ontwikkeling van kinderen. De teams hebben uitgesproken dat het fijn zou zijn als er in Feanwâlden één gebouw is waarin o.a. onderwijs en opvang geboden wordt voor 0 tot en met 12 jaar. Met daarnaast activiteiten die passen binnen een ‘rijke leeromgeving’. Het is de wens van de teams om binnen dit gebouw of in de nabije omgeving van het gebouw samen te werken met o.a. kinderopvang, zorg, bibliotheek, cultuur en sport. Men richt zich daarmee op het vormen van een IKC (integraal kind-centrum).

 

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sporthal in of dicht bij het schoolgebouw, maar ook aan het delen van ruimtes die voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen worden, denk aan een techniek/kookruimte of een centrale hal, die omgebouwd kan worden tot een podium voor culturele activiteiten. Ook de buitenruimtes kunnen een invulling krijgen die past bij de kinderen vanuit het dorp en waarbij actief leren met en in de natuur gestimuleerd wordt. Deze ruimtes zijn een meerwaarde voor de kinderen, maar zeker ook voor de buurt en omgeving. Vanuit deze samenwerking kan de nieuwe schoollocatie het kloppend hart worden voor ‘de Mienskip’ waar jong en oud samen gebruik van kunnen maken. Een leven lang leren en talentontwikkeling voor kinderen, medewerkers en alle bewoners van Feanwâlden en omgeving.

Vriendelijke groet,

Sietsche Nieuwenhuis en Hester Elsinga 

Procesbegeleiders nieuwbouw scholen te Feanwâlden

49 steunbetuigingen

Concentratie brede school en sportvoorzieningen

19-10-2022  •  3 reacties  •  Hans van Breeden  •  De stem van Feanwâlden

Het idee voorziet in een concentratie van de brede school en de sportvoorzieningen in het het dorp. Vrijkomende ruimte benutten voor de bouw van o.a. starterswoningen 

99 steunbetuigingen

Herinrichting Oastein en stukje Haadstrjitte

21-10-2022  •  Geen reacties  •  Roelof Bos  •  De stem van Feanwâlden

Nu plan De Bosk fase 1 klaar is en de wegen zijn ingericht, is het tijd om de oostelijke toegang in het dorp aan te pakken. Zowel vanaf de kruisingen met de Boskrâne en de Boskaingel als komend vanuit het heringerichte centrum, is het Oastein en het stukje Haadstrjitte een racebaan voor snelle automobilisten. Dit weggedeelte kan een 30-kilometer inrichting krijgen net als het centrum en tot de Schiersins. Aanwonenden van het Oastein willen meedenken voor een betere en mooie inrichting die het snelle inkomende en uitgaande verkeer afremt zonder de doorstroming geweld aan te doen. 

12 steunbetuigingen

Petfood-huizen

22-09-2022  •  3 reacties  •  Cor van Waveren  •  De stem van Feanwâlden

De leegstaande diervoederfabriek slopen en op dat terrein nieuwe woningen bouwen. Dat moeten betaalbare en energiezuinige woningen zijn, zoals Tiny-houses (Hurdegaryp), schakelbare woonunits  (Startblock Emmeloord), enz. Voor starters, studenten, Oekraïense vluchtelingen, enz. Nieuwe aanwas is ook goed voor het dorp en om vergrijzing tegen te gaan.    

Prefabwoningen populair door woningcrisis: 'Binnen een dag een complete woning' https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/5261380/dutch-design-week-startblock-prefab-bouwen-woningnood

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210927_45089799

 

35 steunbetuigingen

doarpshûs

31-10-2022  •  3 reacties  •  MynSkip  •  De stem van Feanwâlden

https://stemvandantumadiel.frl/budgets/1/investments/30

6 steunbetuigingen

De sportskoalle betrekken bij het MFC

18-10-2022  •  Geen reacties  •  MGerding  •  De stem van Feanwâlden

Sport voor iedereen, dat is het motto van FMT Sport. En doordat we tijdens alle dagdelen van de dag geopend zijn, vervullen we hiermee een belangrijke sociale factor voor Feanwâlden. Meedoen in het MFC kan die rol nog meer versterken. Doordat de sportskoalle o.a. geopend is op momenten dat de verenigingssport niet actief is, kunnen andere sociale bijeenkomsten alsnog gefaciliteerd worden. Hierbij kunnen ook mensen van culturele activiteiten (volksdansen, biljart etc) gebruik maken van deze sociale functie.

De sportskoalle kan ook sporters van verenigingen makkelijker faciliteren op het gebied van sport specifieke training, revalidatie en een ‘leven lang bewegen’. Zo realiseren we dat de drempel om actief mee te doen met (vereniging)sporten zo laag mogelijk blijft. Ook kan er tijdens de winter/zomerstop makkelijk een invulling gemaakt worden om fit te blijven/worden. De sportskoalle kan i.c.m. het verenigingsleven verschillende ondersteunende faciliteiten gebruiken. Denkend aan douches, kleedkamers, parkeergelegenheid, bar/kantine, sportzalen. Sportzalen kunnen, buiten de lestijden, ingezet worden voor gymles, BSO, valbreektrainingen voor ouderen etc. Zo worden de faciliteiten ook echt optimaal gebruikt.

10 steunbetuigingen

Appartementen voor zowel starters als senioren op locatie Teeling.

10-10-2022  •  3 reacties  •  Margot  •  De stem van Feanwâlden

Bij senioren denk ik aan inwoners van Feanwâlden die een voor hen te groot huis, veelal met een grote tuin, willen verruilen voor een kleinere, passende woning. Door dit te combineren met woningen voor jonge(re) mensen, ontstaat een levendig geheel. Veel senioren willen graag in Feanwâlden blijven, maar een passend woningaanbod ontbreekt. 

Het zou de uitstraling van ons dorp enorm verbeteren als de oude Teeling fabriek verdwijnt.

53 steunbetuigingen

Combinatie brede-school-locatie Dr. Theun de Vriesskoalle en MFC bij sportpark

13-09-2022  •  6 reacties  •  MaartenB  •  De stem van Feanwâlden

Wat zijn nu eigenlijk de allerbelangrijkste overwegingen bij het bepalen van een locatie voor nieuwbouw van de school? Dat vroeg ik mij af naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 31 januari jl. Ik kom tot de vijf aandachtspunten hieronder, die ik in de bijlage elk wat verder uitgewerkt heb.

  1. Voldoende parkeer- en buitenspeelruimte rondom de school
  2. Het kunnen aanbieden van een laagdrempelige ‘rijke schooldag’ voor alle leerlingen.
  3. Voldoende functies om het gebouw tot een tweede thuis voor de kinderen te maken… ... maar niet zo veel dat het niet meer ‘van de leerlingen’ is.
  4. Beperkt houden van kosten en belasting voor milieu en omgeving.
  5. Voldoende nieuwbouw voor jonge gezinnen/starters, of doorstromende ouderen.

Samengevat vallen veel locaties af vanwege de beschikbare buitenruimte. Een rijke schooldag zou op elke locatie gerealiseerd moeten worden, en vraagt daarom om verdere investering in de sporthal en het zoeken van nauwe samenwerking met een of meerdere BSO’s. Vooral de behoefte aan een ‘eigen plek’ voor leerlingen en een zo rendabel mogelijke combinatie van functies (punt drie en vier) lijken elkaar enigszins in de weg te zitten en te vragen om een soort keuze. Aangezien de prioriteit bij dit plan vooral bij de belangen van de leerlingen zou moeten liggen, laat ik punt drie wat zwaarder wegen en kom ik uit op spreiding van de functies over twee locaties. Op de lange termijn is de bouw van voldoende nieuwe woningen essentieel om de voorzieningen in en rondom elke nieuwe school op peil te houden.

20 steunbetuigingen