Ideeën voor De stem van Feanwâlden

Vormgeving brede school

13-09-2022  •  Geen reacties  •  Doutsen Dijkstra  •  De stem van Feanwâlden

Als ik nadenk over de brede school dan zijn er een aantal zaken waar ik aan denk. 

 • Ruime buitenruimte. Ruimte voor groen, bomen, ‘natuurlijk spelen’. Dit is nog belangrijker mochten KDV/BSO/PSZ ook in het gebouw komen.
 • Sfeervol. Ik zou het mooi vinden als het gebouw knus/vriendelijk/speels oogt. Je ziet nog wel eens bij nieuwsbouw dat er gekozen wordt voor veel beton, glas & harde lijnen. Licht en ruimtelijk - prima - maar niet kil. Daarnaast moet er aandacht zijn voor prikkelgevoelige kinderen (afleiding doordat je alles ziet en de akoestiek). Ook ronde vormen? Kleurgebruik? Divers materiaalgebruik? Zie voorbeelden. (Deze foto's komen uit de Reggio Emilia hoek. Het gaat mij niet om de pedagogische visie - maar meer om de mogelijkheden die je er ziet). De ruimtes moeten passen bij het onderwijssysteem en pedagogische visie. 
 • Bij de afweging: welke functies komen er bij de school in - steeds terugkeren naar de vraag of het kind / gezin daar beter van wordt. Het risico is namelijk dat er te veel functies in het gebouw komen, waardoor het anoniem wordt - te groot (ik heb dit regelmatig gezien in Vensterscholen in Groningen waar ik gewerkt hebt). 
 • Mogelijke functies/ruimtes die ik wel passend zou vinden zijn bijvoorbeeld: Consultatiebureau (JGZ) in het gebouw, Medewerkers van gebiedsteam aanwezig (afstemming onderwijs – zorg, uitgebreide bibliotheek, creatieve ruimte (waar materiaal beschikbaar is), ruimte voor muzieklessen van buiten, drama lokaal – met een podium, keuken waar kinderen kunnen koken etc.
 • Goede sportfaciliteiten in de buurt (direct ernaast of op loopafstand)
 • Duurzaam bouwen
 • Verkeersveiligheid (parkeren / kinderen die lopen / fietsen)
12 steunbetuigingen

stichting (MFC) doarpshûs Feanwâlden en de Wâl

31-10-2022  •  4 reacties  •  MynSkip  •  De stem van Feanwâlden

Hier een bijdrage van de stichting doarpshûs Feanwâlden de Wâl. De hierboven genoemde stichting is, met veel inwoners en verenigingen, jarenlang bezig geweest een MFC (hierna doarpshûs) te realiseren voor onze beide dorpen.

De stichting was samen met vrijwilligers op weg om de gemaakte plannen te realiseren. Ploseling bleek in juni 2019 dat de gemeente geen financiën beschikbaar kon stellen. Een domper voor het dorp en de inwoners.

Onze stichting voerde de afgelopen periode gesprekken met de gemeehte. Hieruit bleek dat men ook graag een bijdrage van ons op deze site zag. Natuurlijk gaan we hierin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

Er staan belangrijke plannen op stapel voor onze dorpen. Het gaat dan met name om brede school en sport en sportvoorzieningen. Maar naar ons idee en dit proeven we ook bij de gemeehte hoort ons idee van een doarpshûs in Feanwâlden hier zeker bij. Een doarpshûs is van wezenlijk belang voor welzijn en cultuur. Het zou mooi zijn dat binnen de geschetste ontwikkelingen de realisatie van een doarpshûs mogelijk is. Blijft de vraag "alles onder één dak" of gescheiden accomodaties. Bij realiseren brede school en verschuivingen binnen de bestaande lokaties, zijn er ook weer nieuwe opties.

Wij zijn van mening dat een plek in of nabij het centrum van belang is voor een ontmoetingsplaats dat een doarpshûs toch in grote mate is. Hiermee bevorder je levendigheid in het centrum, bovendien kan het doarpshûs een rol spelen bij activiteiten in het centrum. In dit verband willen we ook wijzen op samenwerking bij culturele activiteiten tussen doarpshûs, Schierstins en Hervormde kerk.

Een doarpshûs is van groot belang voor verenigingen en organisaties, soms eenvoudig om het voortbestaan, maar ook nieuwe activiteiten krijgen weer volop kansen. Van belang is ook het ontmoeten van elkaar na vergaderingen of repetities. Er zal meer verbinding en samenhang optreden als hier bv in de vorm van een, noem het maar grand café, ruimte voor is. Jeugd en Jongerenwerk moet in onze visie deel uit maken en deelnemen in een dergelijke accomodaties. Dit zal leiden tot ontmoeting en contact met andere gebruikers en ze kunnen in een dergelijke setting ook ondersteunend zijn.

Voor onze dorpen is ook van belang culturele uitingen en theater. Door de goede openbaare vervoersvoorziening liggen hier naast kansen voor het dorp ook kansen voor de regio.

Wij verwijzen hier ook graag naar eerdere rapportages van onze kant, bekend bij gemeente en organisaties in ons dorp. Naast het oorspronkelijk plan is er ook een tweede vlekkenplan gemaakt. Beide vlekkenplannen zijn niet persé lokatie gebonden. In beide gevallen kan sprake zijn van een zelfstandige lokatie danwel in combinatie met andere functies.

Wij kunnen in deze bijdrage niet alle aspecten duiden en weten ook niet in voldoende mate welke wensen en ideeën de inwoners van onze dorpen hebben. van harte zoeken wij naar mogelijkheden op welke wijze dit laatste vorm en inhoud kan krijgen. Dit zullen we in samenwerking met andere partijen moeten doen. We zijn al enigzins bezig hiervoor een model te ontwikkelen. Ook kan het nuttig en nodig zijn om opnieuw in gesprek te gaan met de verenigingen die in een eerder stadium een intentieverklaring hebben afgegeven.

Wij hopen met onze ideeën constructief bij te dragen aan ontwikkelingen die onze dorpen te wachten staan. Onze stichting wil gaan voor samenwerking en verbinding. Samenwerking tussen verenigingen onder één dak zal ook leiden tot meer samenhang en nieuwe ideeën worden sneller geboren. 

We sluiten graag af met een opsomming van mogelijke functies die in het doarpshûs zouden kunnen plaatsvinden. Deze opsomming zou ook iets zijn om inwoners te raadplegen.

Ook zullen wij ons oude vlekkenplan afbeelden. Mogelijk is deze optie en de plek die wij beoogden niet meer haalbaar. Toch geeft dit een indruk van mogelijke indeling en ruimten die wij voorstaan.

FUNCTIES:  consultatiebureau.  kaartavonden. bridge. samen koken. leeshoek voor jong en oud.  hobby verzamelclub.  jeugdhonk (honk) disco.  afhaalpost medicijnen. bloedafname punt.  computerlessen.  boekbespreking.  sinterklaasintocht. indoor kerstmarkt.  jeugdsoos.  recepties.  theater toneel.  bijdrage koningsfeest. repaircafé.  drankje en hapje.  uitvaarten.  koor en muziek.  nieuwjaarsborrel.  vergaderingen.  koffie, thee en drankjes.  buurtfeesten.  afhalen rijbewijs of paspoort.  personeelsfeest. kleine bibliotheek of punt voor boekenruil.  ruilbeurs.  voorlichtingsactiviteiten.  ledenvergaderingen. modeshow.  schilderen en beeldhouwen. bingo. spreekuur wiikverpkeging. politie spreekuur. spreekuur thuiszorg. loket WMO. repetities.  of gewoon een plek om met vrienden of dorpsgenoten at te spreken met een drankje en hapje op terras of binnen.

Namens bestuur en spegelgroep doarpshûs Feanwâlden de Wâl.

 

 

 

 

 

 

 

90 steunbetuigingen

Onverhard voetpad tussen Stationspark en Goddeloze Singel

10-10-2022  •  1 reactie  •  Jacob  •  De stem van Feanwâlden

Ik stel voor een smal onverhard voetpad aan te leggen van het tunneltje in de Ljiploane, slingerend door de bosstrook en vervolgens over het met puin verharde pad naar de Goddeloze Singel bij de fietstunnel. Hiermee onstaan veel mogelijkheden om vanuit het dorp een ommetje te maken, vanaf de Goddeloze Singel naar het zuiden richting de bossen bij Noardburgum of naar het noorden richting Houtwiel. De investeringen en onderhoudskosten zijn klein, het enige wat voor het pad zelf nodig is is een plank over een slootje en wat snoeiwerk. Eventueel zouden modderige stukken verbetererd kunnen worden met houtsnippers, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling hier een fietssnelweg van te maken. Beton ligt er al wel genoeg in het Stationspark zelf. De grootste investering is een degelijk hekwerk langs het spoor. De plaatsing en wellicht ook de kosten hiervan zijn voor Prorail. De grond is voor zover ik na kan gaan eigendom van de provincie dus afspraken met particulieren of onteigening is niet nodig.

37 steunbetuigingen

meerdere plannen in Feanwalden combineren.

11-09-2022  •  5 reacties  •  tjeerd annema  •  De stem van Feanwâlden

Ik zou graag meerdere plannen in Feanwalden willen combineren. De nieuwe school die word gebouwd bied veel mogelijkheden om wensen te vervullen.  ik heb een bestand toegevoegd waar ik een schets van mijn ideen heb omschreven.

12 steunbetuigingen

Wonen in een hofje in Feanwâlden

08-09-2022  •  5 reacties  •  doetynijdam@gmail.com  •  De stem van Feanwâlden

Wij willen graag gelijkvloers wonen in een levensloop bestendige woning in Feanwâlden.

Een senioren-hof het liefst laagbouw met een gezamenlijke tuin en parkeerplaatsen achter de woningen.

In de buurt van het treinstation en het centrum van Feanwâlden.

We hebben hier prima openbaar vervoer en goede zorg in ons dorp.

Onze voorkeur gaat uit naar de locatie waar nu de Theun de Vriesschool staat aan de Juliusstraat met uitzicht op het park.

Om dit te kunnen realiseren hebben we meer belangstellenden nodig, dus reageer!!

 

34 steunbetuigingen

Voedselbos

20-10-2022  •  1 reactie  •  Fernanda de Zwart  •  De stem van Feanwâlden

Mijn idee is om een voedselbos aan te leggen bij de school, zodat kinderen leren en zelf ondervinden waar voedsel vandaan komt.

In het voedselbos: 

 • een kas
 • een moestuin
 • fruitbomen
 • een groene omgeving met bomen en bloemen
 • lesprogramma's met zelf planten, oogsten, koken, eten
 • koken en eten met senioren in verzorgingshuis
 • naast de school kunnen er ook anderen gebruik van maken, bijvoorbeeld eigen inwoners 
29 steunbetuigingen

fietsen door de bomen

15-09-2022  •  1 reactie  •  Sjerp de Jong  •  De stem van Feanwâlden

Op verschillende plaatsen in de wereld is het mogelijk  te fietsen tussen de bomen op hoogte. Voorbeeld is in België: bij Hechtel : 

Fietsen door de Bomen in het Pijnven in Hechtel-Eksel is een iconische fietsbrug die je laat fietsen tussen de kruinen van de bomen in Bosland. Met deze innovatieve fietsbeleving leggen we een extra belevingslaag op het Limburgse fietsroutenetwerk: dit is dan ook Limburgs' grootste toeristische troef!

Op dit fietspad geraak je veilig in hogere sferen. Letterlijk, want je fietst via een dubbele cirkel naar de kruinen van de bomen. Je ziet, voelt en ruikt de Boslandse natuurpracht. Ervaar het zelf!

De fietsbrug, een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter en maar liefst 700 meter lang, stijgt geleidelijk (3-4%) tot 10 meter hoogte. Door het prachtige Bosland zo spectaculair te ontsluiten, kunnen bezoekers deze natuur op een heel bijzondere manier beleven..  Het is mogelijk dit idee te realiseren bij het bosje bij de Hoek. Het zou een goede publiekstrekker zijn. Mogelijk in iets kleinere vorm. 

6 steunbetuigingen